Placeholder Image

Om Tine

Jeg heter Tine Brager Hynne. Jeg er utdannet Rosenterapeut, Psykoterapeut, og Yogalærer.

Jeg hjelper kvinner som har opplevd overgrep til å finne tilbake til kraften sin, og ta styringen over livet sitt.

Har du klart deg greit i livet, men kjenner at kroppen er i ferd med å si stopp? Strever du med kaotiske tanker, følelser og kroppslige fornemmelser? Er du sliten lei og forvirret?

Er du usikker på hva du skal gjøre, og hvem som kan hjelpe deg?

Jeg vet hvordan det er. da jeg som 40 åring oppdaget at jeg var blitt utsatt for overgrep som barn raste min verden sammen. Jeg ble syk. Jeg måtte pusle meg selv sammen. Bit for bit.

Litt etter litt forsto jeg hvordan dette hadde påvirket hele meg, på alle livets områder. 

I dag hjelper jeg kvinner til å finne tilbake til sin kraft. Til å finne sin unike stemme. Til å ta styringen i eget liv.

Min historie

Som 40-åring oppdaget jeg at jeg var blitt utsatt for seksuelt overgrep som barn. Det var et sjokk som jeg har brukt lang tid på å bearbeide. Samtidig ga det meg en forståelse for alle utfordringer jeg har hatt i livet. Jeg ser sammenhengen mellom trusselen jeg fikk, og alle begrensningene jeg har lagt på meg selv.

Nå kan jeg forstå hvordan det har vært for andre å leve med dette over tid. I mitt liv har jeg kjent på en stor grad av tilpasning og varhet for andres behov, noe som gjorde at jeg var veldig lite kontakt med mine egne følelser og behov - mitt eget hjerte. Jeg tenkte meg alltid til hvordan jeg burde oppføre meg, hva jeg burde og måtte gjøre, noe som til slutt førte til at jeg ble utbrent - ikke én, men hele tre ganger. For meg kom jeg til et punkt i livet der jeg følte meg som “levende død”. Da tok jeg grep, og gjennom år med ulike former for terapi der jeg kom i kontakt med kroppen, følelsene og tankene mine har jeg kunnet erfare at jeg nå kan ta ansvar for eget liv, og at jeg også kan skape det livet jeg ønsker. Dette hjelper jeg nå andre kvinner med.

Å leve uten kontakt 

Jeg vet hvor energitappende det er å handle kun ut ifra den rasjonelle delen av hjernen, der man gjerne lever et liv hvor man gjør alt for alle andre, men ikke evner å ta vare på seg selv - fordi man rett og slett ikke vet hva man trenger og hva man skal gjøre for å komme i kontakt med det. Jeg har kjent på tristheten som følger med å ikke være i kontakt med hva jeg trenger. Til slutt ble jeg utbrent, og har siden den gang blitt utbrent. Jeg kjente på symptomer som spenninger i kroppen, hukommelsessvikt, angst, og opplevelsen av å ikke strekke til. Ved hjelp av en kombinasjon av østlige og vestlige tradisjoner og kunnskap har jeg klart å komme i god kontakt med meg selv, og mine ønsker og behov igjen. Nå lever jeg et liv som gir meg mening, og det gir meg energi og overskudd! Et liv der jeg selv har styringen og tar egne valg.

Jeg har jobbet med å vikle meg selv ut av det vonde og smertefulle i over 20 år. Gjennom kursing, utdanninger og gjennom egen erfaring har jeg lært at det er vi selv som må gjøre endringer for å få det bedre. Jeg vet hvor smertefullt, tid- og energikrevende det kan være. Samtidig har jeg erfart verdien og nødvendigheten av dette indre arbeidet som har gitt frihet, glede og energi.

Livsendring

Jeg jobbet som leder i et stort selskap, men valgte etter å ha gått på flere "vegger" noe annet. Nå bruker jeg min kompetanse og erfaring med å jobbe med kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Fra å leve et liv som var for stressende, krevende, og ikke i samsvar med den jeg var, valgte jeg å gjøre store endringer på flere områder i livet.

Ikke en dag har jeg angret på det. Jeg har selv tatt tilbake kraften og styringen i mitt liv. Dette hjelper jeg nå andre kvinner med slik at de kan ta tilbake kraften og styringen i sitt eget liv. Sammen kan vi erfare at vi er skapt med evnen til å hele sår vi har fått, og til å gjenopprette balansen i kroppen, og til å leve meningsfulle liv.

I arbeidet mitt, og i meg selv har jeg sett gang på gang at det er mulig å finne tilbake til denne kraften. Den som gjør deg helt unik, og som du kan vise verden hvem du er gjennom.

Placeholder Image

Jeg jobber helhetlig med å hjelpe kvinner, og har ulike metoder og verktøy for å bistå i prosessen med å finne tilbake kraften. I samarbeid med den som ønsker hjelp, lager vi et program/prosess som løper over en tid.

Denne veien går via kroppen, følelsene og tankene. På en skånsom, respektfull og trygg måte. For å bli kjent med seg selv innenfra. På nytt. Med vennlighet og kjærlighet. I ditt tempo, på en måte som passer for deg.

Når jeg ser kvinner som virkelig tar tilbake kraften sin, gir det dyp mening å få være med på reisen. Det er som om kvinnene får et nytt liv, ny giv, og glede til å leve sine liv fullt og helt. Jeg er ydmyk og takknemlig for å jobbe med disse. 

Les mer om tjenestene her